Dronken vogels lallen ook


Vogels leren zingen zoals mensen leren spreken, en ze lallen ook net als mensen als ze dronken zijn.

Dit is ontdekt door een internationale groep van wetenschappers van onder meer Oregon Health & Science University. Zij brachten het genoom in kaart van allerlei soorten vogels: van specht tot kraanvogel, van eend tot kolibrie, en kwamen tot opmerkelijke nieuwe kennis.

Papagaaien en zangvogel delen hun afkomst. Het vermogen van papagaaien (en dat van ons) om te leren spreken, blijkt zeer verwant aan vogelzang. Kolibries komen van een heel andere tak voorvaders. Zij leren zingen van hun ouders, maar ook hun zanggenen zijn verwant met onze spraakgenen.

Dergelijk onderzoek helpt meer te leren over de evolutie van ons spraakvermogen en hoe we problemen met spreken mogelijk kunnen oplossen in de toekomst.

Onderdeel van het onderzoek was het meten van het effect van alcohol op het zangvermogen van zebravinken. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar dronkenschap en spreekvermogen. De dronken vogels in het experiment konden geen wijs houden en hun zang had weinig kracht. Ook konden ze bepaalde klanken niet goed uiten. Uit de resultaten blijkt dat alcohol invloed heeft op de meerdere hersengebieden die betrokken zijn bij zang, en waarschijnlijk dus ook spraak.

Wat het onderzoek ook maar weer eens aantoont, is de bijzondere evolutie die vogels hebben doorgemaakt. Bij de massale uitsterving van soorten zo’n 66 miljoen jaar geleden, bewezen vogels zich als echte overlevers. In tegenstelling tot lopende dinosauriërs, wisten deze vliegende dinosauriërs in te spelen op de veranderde omstandigheden op aarde. En ze deden dat zeer succesvol. Tegenwoordig zijn er meer dan tienduizend soorten vogels. Over het onderzoek is onlangs gepubliceerd in vakbladen als Science, Genome Biology en BMC Genomics.