Drone vervangt bij


bijendrone

Bijen worden in alle belangrijke industrielanden in hun voortbestaan bedreigd. Dat is niet alleen in biologisch opzicht een ramp, het kan ook grote economische gevolgen hebben. Bijen spelen bij de voedselvoorziening een grote rol, ze bevruchten planten die voor groente en fruit zorgen. Wereldwijd hebben 1,4 miljard mensen een baan dankzij bijen, zo wordt geschat.

Het Nanomaterials Research Institute in Japan heeft daarom een plan bedacht om de bijen te vervangen als de situatie zo erg wordt dat de voedselvoorziening in gevaar komt. Ze hebben een piepkleine drone ontwikkeld met haartjes op de onderkant. Deze drone vliegt van bloem naar bloem om het stuifmeel op te vangen met zijn buikje, net als bijen doen. Dat laat hij weer achter op de volgende bloem die hij bezoekt.

De Japanners presenteren hun vinding in het wetenschappelijke vakblad Chem. Maar uit dat artikel blijkt dat de vinding nog lang niet klaar is om de taak van bijen over te nemen. Een mens moet de drone nu nog bedienen, wat de prijs van bevruchting op ongeveer 100 dollar per uur brengt. Bijen doen dat gratis. Ook is de kans nog erg groot dat de drones de bloemen een beetje beschadigen tijdens hun fly-by. Bijen zijn altijd erg voorzichtig.

Beter lijkt het daarom om bijen beter te beschermen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom bijenkolonies verdwijnen. Het kan een menselijke oorzaak hebben. Zowel radiosignalen, luchtvervuiling als kunstlicht hebben in het verleden de schuld gekregen. Maar het kan ook een virus of een schimmel zijn. Zodra dat duidelijk is, kan er effectiever worden gewerkt aan bescherming van deze belangrijke diertjes.