Drinkende arts niet drastisch


Artsen die drinken, maken van het alcoholgebruik van patiënten minder een probleem dan geheelonthoudende collega’s. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit van Göteborg in Zweden. Ze onderzochten de drinkgewoontes van artsen en kwamen tot de conclusie dat vooral chirurgen wel een glaasje houden.

Het drankgebruik beïnvloedt ook de omgang met patiënten. Een arts die zelf flink inneemt, zal aan een ander minder snel adviseren om minder te drinken. Zelfs als het alcoholgebruik van een patiënt duidelijk te hoog is.

Opmerkelijk genoeg speelt ook het geslacht van de patiënt een rol als het gaat om advies dat een arts geeft over alcohol. Vrouwelijke patiënten met een te hoge inname wordt geadviseerd om helemaal te stoppen met drinken. Mannelijke patiënten krijgen van een arts veel vaker mee om alleen maar een beetje minder te drinken.

Follow Faqtman on Twitter