Doorbraak van kernfusie


Kernfusie wordt wel eens de energievoorziening van de toekomst genoemd. En volgens velen zal dat altijd zo blijven. Al tientallen jaren proberen natuurkundigen deze techniek verder te ontwikkelen. Tot nu toe kost het tot stand brengen van fusie helaas meer energie dan eruit komt. In de Verenigde Staten is echter een doorbraak tot stand gekomen. Daar is met kernfusie netto 17 kilojoule energie geproduceerd.

Dat is vrijwel niets, het staat ongeveer gelijk aan de energie die het lichaam haalt uit 1 gram eiwit. Maar aan het Lawrence Livermore National Laboratory (foto) waren die 17 kilojoule reden tot juichen. Voor het eerst is er een energie-overschot geproduceerd en is bewezen dat kernfusie stabiel plaats kan vinden.

Bij deze methode is gebruik gemaakt van kleine bolletjes waarin de waterstofisotopen deuterium en tritium zitten. Een dergelijk bolletje is beschoten door 192 lasers. Die voeren de druk binnenin het bolletje daardoor zo ver op, dat de isotopen met elkaar versmelten tot helium en daarbij energie produceren. De doorbraak is dat de energie nu niet meer ‘vervliegt’ zoals eerder, maar geconcentreerd blijft in het bolletje. Daardoor blijft het de reactie in het bolletje aandrijven.

Op die manier komt een veel langdurigere reactie tot stand, die uiteindelijk meer energie oplevert dan er in is gestopt. Om tot dit resultaat te komen, zijn veel preciezere lasers ontwikkeld, die korte en zeer gerichte bundels licht afleveren, zo schrijven de onderzoekers in het vakblad Nature. Ze bereiken daarmee nu een efficiency van 1 procent. Veel te laag om fusie in de praktijk te gebruiken. Maar het lijkt er wel op dat ze de juiste manier hebben gevonden om op termijn die gedroomde efficiency te bereiken.