Dokter dog redt levens


hond en emotie

Dat honden veel kunnen ruiken wisten we al, nieuw is dat ze kanker voorspellen en zo voor dokter spelen.

Dankzij een special getrainde labrador staat het nu vast: honden kunnen darmkanker vaststellen. Dat doen ze door te snuffelen aan adem-monsters die doktoren hen voorhouden. Ook een monster van ontlasting is genoeg voor honden om aan te geven of iemand darmkanker heeft, of gezond is.

De getrainde labrador die dit bijzondere vermogen blijkt te hebben, snoof tijdens het onderzoek 74 keer aan 5 monstertjes. Deze monstertjes kwamen van 48 mensen waar darmkanker was geconstateerd en 258 vrijwilligers die darmkanker-vrij zijn.

De monstertjes waren afgenomen bij zowel mensen die al een langere tijd kanker hebben, als ook bij mensen waarbij de ziekte nog maar net is geconstateerd.

De hond stelde de juiste diagnose in 95% van de gevallen via het ademmonster en 98% van de gevallen beoordeelde hij juist als hij aan de monsters met ontlasting mocht ruiken.

Volgens de onderzoekers is het veel te duur om bij kankeronderzoek speciaal getrainde honden in te zetten, wel kan er een sensor ontwikkelt worden die de geur die de hond nu ruikt bij darmkankerpatiënten, ook kan vaststellen.

Dat is een hele verbetering met de bloedtest die nu vaak wordt afgenomen waarbij slechts 1 op de 10 gevallen in het beginstadium kan worden vastgesteld.