Dode vertoont nog 10 minuten hersenactiviteit


hersengolven

Artsen in een Canadees universiteitsziekenhuis hebben tot tien minuten na de dood van een patiënt hersenactiviteit gemeten. Het ging om deltagolven, hetzelfde type hersengolven als mensen hebben tijdens het diepste gedeelte van de slaap. Bij drie andere patiënten duurde de activiteit nog vijf minuten. Ze waren volgens de gebruikelijke definitie dood: ze hadden geen hartslag meer en hun pupillen reageerden niet op licht.

De dood is een zeer persoonlijke aangelegenheid, ontdekten de artsen. De hersengolven van de vier hadden allemaal andere patronen en ze hadden allemaal een andere tijdsduur na de dood. De elektro-encefalogrammen van de vier zagen er allemaal anders uit. Wel vertoonden ze allemaal hersenactiviteit na hun overlijden, terwijl de hersens geen zuurstof meer kregen en dus snel zouden moeten ophouden met functioneren.

De artsen, die over de vier gevallen schrijven in The Canadian Journal of Neurological Sciences, zijn voorzichtig om conclusies te verbinden aan wat ze hebben gezien. Hun waarneming wat betreft de periode van 10 minuten geldt immers maar één patiënt. Dat is wetenschappelijk gezien te weinig, maar het is wel een aanknopingspunt om verder te onderzoeken. We weten nog maar heel weinig wat er gebeurt in het brein van een stervende persoon.

De artsen zagen dat de activiteit in ieder geval niet bestond uit een zogenoemde ‘doodsgolf’ (foto). Die is in 2011 ontdekt bij ratten door onderzoekers van de Radboud Universiteit. Als ratten worden onthoofd, vertonen ze een minuut later een kleine piek in hun hersenactiviteit. Dat gaat echter om andere golven en het is een eenmalige gebeurtenis. Deze patiënten vertoonden langere tijd de activiteit die leek op wat we meemaken bij diepe slaap.

Deze publicatie komt enkele maanden na twee studies over de activiteit van genen na de dood. Daarin stond dat tot duizend genen in het menselijke lichaam na het overlijden actief blijven. Sterker nog, sommige genen schakelen dan een tandje bij en worden erg actief. Sommigen blijven wel een week na de laatste ademtocht werken. Hoe en waarom is ook hier een raadsel; we begrijpen de dood nog erg slecht.