DNA: moderne mens had onbekende voorouder


DNA

Mensen hebben een onbekende voorouder, een volk waarvan we vrijwel niets weten en waarvan bijna geen overblijfselen bewaard zijn. Maar toch zit het genetisch materiaal van dit volk in ons. Zo subtiel, dat er een computer nodig was om het te ontdekken. Die computer staat op de Universitat Pompeu Fabra in Spanje. Met kunstmatige intelligentie werd daar het menselijk DNA nog eens uitgeplozen. Daarbij kwam de onbekende voorouder aan het licht.

Vrijwel alle mensen hebben, behalve menselijk DNA, ook exotisch genetisch materiaal in hun lijf, van Neanderthalers hoofdzakelijk. In 2010 ontdekten wetenschappers dat we bovendien ook DNA van Denisova hebben, een soort die leefde in Rusland. Daar komt nu nog een derde, nog naamloos volk bij.

Die voorouder is zo’n 80.000 jaar geleden in ons terechtgekomen. De mens migreerde in die tijd uit Afrika richting Azië en Europa. Daarbij kwamen ze andere volkeren tegen en hadden daarmee seks. Dat leverde kinderen op, die genetisch materiaal van beide ouders in zich droegen. Dat exotische DNA verwaterde in de loop der geschiedenis, maar het is nog steeds aantoonbaar. Zo hebben de meeste mensen in Europa 5 procent Neanderthaler in zich.

Door het analyseren van een grote hoeveelheid moderne en oud DNA weten we dat er zich nog iets verschuilt in onze bloedbaan. Een ‘geest’, zoals de Spaanse onderzoekers het noemen. Dat er ooit nog een derde soort mensachtige heeft bestaan, daarvoor waren al aanwijzingen. Vorig jaar werden in Rusland botten van een meisje van 50.000 geleden gevonden. Zij had Denisova DNA, maar slechts 50 procent. De rest bestond uit een totaal onbekende genetische code. Haar vader was dus van een onbekende soort. Het is die soort die zich ook in ons genetische materiaal bevind, schrijven de onderzoekers in Nature Communications.

De Neanderthalers, Denisova en deze ‘nieuwe’ soort zijn verdwenen als zelfstandige soorten. Maar ze leven in ons allemaal voort. We leren ze pas net een beetje kennen.