Dit land stoot een miljard ton broeikasgas uit (en nee, het is niet China of de VS)


Ethiopie

Dit land is een van de grootste producenten wereldwijd van broeikasgas. Meer dan een miljard ton CO2 per jaar pikten twee satellieten op in de atmosfeer boven deze staat. Dat is het equivalent van 200 miljoen auto’s die iedere dag de weg opgaan; meer dan alle luchtvaart in de wereld.

Het is Ethiopië.

De Japanese Greenhouse Gases Observing SATellite (GOSAT) en het Nasa Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) hebben beide boven het Afrikaanse land een enorme bel kooldioxide waargenomen. Dat maakt het land in één klap een van de grootste vervuilers ter wereld.

Zonder dat Ethiopië er veel aan kan doen overigens. De bron van al die CO2 is hoogstwaarschijnlijk natuurlijk. Het gaat om broeikasgas dat in de bodem zit en er tijdens grote droogtes uit ontsnapt. De tropische bodem is rijk aan CO2 omdat er plantenresten in zitten. Ga je de boel omploegen, of breekt de grond tijdens droogte, dan komt het vrij. Waarom dat uitgerekend boven Ethiopië zo veel is, weten de wetenschappers nog niet.

Deze vondst werpt een heel nieuw licht op het probleem van de opwarmende aarde. Als uit een natuurlijke bron al zoveel CO2 komt, dan is het probleem van de broeikasgassen groter dan gedacht. Het internationale onderzoeksteam dat de cijfers heeft samengesteld, schrijft in het vakblad Nature Communications dat we nog maar weinig begrijpen van de natuurlijke bronnen van broeikasgassen. Er zijn meer satellietmetingen nodig om een beter beeld te krijgen hoe ze ons klimaat beïnvloeden.

Ook andere streken stoten veel broeikasgas uit dat de aarde warmer maakt. Vooral Siberië ligt de laatste jaren onder het vergrootglas. Vooral omdat de opwarmende aarde de permafrost daar laat ontdooien. Waardoor gassen ontsnappen die de aarde nog warmer maken.