Moslims: discriminatie leidt tot terrorisme


moslims

Moslims die het gevoel hebben dat ze worden gediscrimineerd, zijn gevoeliger voor radicalisering. Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse Stanford universiteit na onderzoek onder vierhonderd leden van de islamitische gemeenschappen in de VS en Duitsland.

Ze ontdekten dat vooral migranten die zich niet meer thuis voelen in hun oorspronkelijke cultuur, maar ook niet aarden in hun nieuwe cultuur, ongelukkig zijn. Discriminatie maakt die situatie nog erger. Het zijn die mensen die zich het snelst aansluiten bij een terroristische organisatie, zeggen de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de moslims geen bereidheid heeft geweld te gebruiken tegen het westen. Maar hoe ongelukkiger mensen uit deze gemeenschap zich voelen door marginalisatie, hoe groter de aantrekkingskracht van groepen die zich wél bedienen van geweld. Dat sluit aan bij eerder onderzoek naar radicalisering en terrorisme, waaruit blijkt dat mensen door middel van geweld hun mislukte levens zin proberen te geven.

De onderzoekers ontdekten dat de Duitse moslims zich veel meer gediscrimineerd voelen dan hun Amerikaanse tegenhangers. Ze denken dat het te maken heeft met de Duitse cultuur, die veel geslotener is en gericht op conformiteit dan de Amerikaanse. Dat laatste land heeft een lange traditie van migratie en kent veel nieuwelingen die zich een weg zoeken in de maatschappij. Dat geeft moslims een vrijer gevoel en minder kans op discriminatie.

Dat verklaart wellicht waarom in Duitsland al verschillende aanslagen zijn gepleegd door ‘eigen’ moslims, terwijl de Verenigde Staten tot nu toe daaraan is ontkomen. Volgens de onderzoekers zou het de veiligheid in Europa ten goede komen als negatieve gevoelens en uitingen ten opzichte van moslims worden onderdrukt. Het belangrijkste is om moslims niet buiten te sluiten, maar ze actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Anders is er altijd wel eentje die een vrachtwagen neemt en op een menigte inrijdt.