Dinostaart op markt gevonden


staart-in-amber

Het was gewoon te koop op een markt in Myanmar, een brok barnsteen met daarin een verontreiniging. Maar toen Lida Xing van de China Geowetenschappelijke Universiteit in Beijing nog eens goed keek, leken die verontreinigingen wel veren. Hij kocht het brok en nam contact op met een collega bij het Royal Saskatchewan Museum in Canada om het brok goed te bestuderen.

Xing had het goed gezien, in het barnsteen zit een staart van een dinosauriër, compleet met veren. Het is voor het eerst dat onderzoekers beschikking hebben over veren, die afkomstig zijn van een coelurosaurus, een vleesetende vliegende dino. Ze bleken van een jong exemplaar, ongeveer zo groot als een moderne spreeuw. Volgroeid konden deze dieren zo groot worden als een struisvogel.

Zo’n 99 miljoen jaar geleden werd dit jonge dier verrast door een grote druppel boomhars, waaruit het niet meer vrijkwam. Die druppel verharde en versteende uiteindelijk tot barnsteen, waardoor alle details van de staart bewaard zijn gebleven. We kunnen nu zien dat de veren van boven bruin waren, met een witte onderkant. Ze blijken bovendien opmerkelijk slap.

Maar een test van het deel van de staart dat aan het oppervlak lag, leverde wel de meest bijzondere vondst op. Daar werd een ijzerverbinding gevonden, wat betekent dat er nog bloed van de dino in de overblijfselen zit. Wellicht kan dat via een klein gaatje uit het steen worden gehaald voor verdere studie.

De staart vertelt ons ontzettend veel over de dino’s, het helpt zaken te begrijpen waarnaar we tot nu toe alleen konden raden. Andere fossielen van deze dieren zijn altijd compleet versteend, waarbij weke delen verdwijnen. Nu hebben we voor het eerst veren en andere zachte lichaamsdelen. Die gaan de wetenschap de komende jaren veel inzicht geven in hoe deze dieren leefden en misschien ook waarom ze uitstierven.

Het onderzoek is gepubliceerd in Current Biology.