Dikke scholieren krijgen lagere cijfers


Ziet het rapport van je kind er slecht uit? Doe hem of haar op een sport en start een dieet. Dikke kinderen krijgen namelijk stelselmatig lagere cijfers dan hun slanke klasgenoten, ontdekten onderzoekers van de Hochschule Worms in Duitsland.

Ze ploegden door grote hoeveelheden statistieken van scholieren die in 2012 op de middelbare school zaten. Daaruit bleek dat overgewicht de cijfers doet dalen. Obesitas is helemaal vragen om onvoldoendes. Of het alleen om een vooroordeel bij de leerkrachten gaat, is niet helemaal zeker, schrijven de onderzoekers in vakblad PlosOne.

Dikke leerlingen zijn vaak jongens en ze komen bovengemiddeld vaak uit achterstandsgezinnen of families met een migratieachtergrond. De meeste leerlingen met overgewicht vind je dan ook op de lagere schooltypes, op het gymnasium zijn ze zeldzaam.

Toch denken de onderzoekers dat er wel degelijk sprake is van een bias tegenover dikke leerlingen bij hun docenten. Het was al bekend dat leraren vol zitten met allerlei vooroordelen als het gaat om het geven van cijfers. Zo maakt het uit welke naam er boven een proefwerk staat. Kimberly krijgt een onvoldoende, terwijl Charlotte met een zesje over mag.

Dus zal de oververtegenwoordiging van dikke kinderen op lagere schooltypes ook voortkomen uit de neiging van de docenten en niet omgekeerd. Vooral bij wiskunde krijgen de kinderen met een hoog BMI het vaakst een slecht cijfer. Bij de talen is het effect minder sterk. Ondergewicht leidt niet tot een ander cijfer, ontdekten de wetenschappers ook nog.