Diesel fopt bijenneus


Het gaat niet goed met de bijen, dat ik al enkele jaren bekend. Ze sterven in hoog tempo af en lijken minder actief dan vroeger. Elektromagnetische straling, klimaatverandering en zelfs stress zijn al geopperd als mogelijke verklaring. Komt er eentje bij: een gebrek aan reuk.

Onderzoek van de universiteit van Southampton (GB) toont aan dat bijen dankzij de uitlaatgassen van dieselmotoren hun reukvermogen voor een groot deel verliezen. Dat hebben ze nodig om hun weg te vinden naar bloemen. Hun ‘neus’ fungeert daarbij als een soort van radar om via geur een kaart te maken waar de meeste bloemen staan.

Uit laboratoriumexperimenten blijkt echter dat de dieseldampen de geur van bloemen laat verdwijnen. Vooral varianten van de stof alpha-farneseen, bij veel bloemen verantwoordelijk voor een groot deel van de geur, verdwijnt naast een drukke weg als sneeuw voor de zon. Bijen vliegen dan blind.

Potentieel is dit een groot probleem. Zo’n 70 procent van de gewassen op aarde worden bestoven via insecten. Daar weer 80 procent van, gebeurt door bijen. Waar zij uit de biologische keten verdwijnen, kan een ecosysteem ernstig beschadigd raken.

Het onderzoek staat in het vakblad Scientific Reports, een uitgave van Nature.