Dieet maakt hamster kannibaal


hamster

Hamsters veranderen door een eenzijdig dieet in kannibalen. Tot die conclusie komen biologen van de Fond’action Alsace, een Frans onderzoeksinstuut. Ze gaven vrouwelijke hamsters die in de Elzas in het wild voorkomen een tijd lang alleen mais te eten. Daarop reageerden de vrouwtjes door hun jongen op te eten. Hamsters die een gevarieerd dieet kregen, deden dat niet.

Het wrede experiment dient een nobel doel: om aan te tonen dat de biodiversiteit achteruit holt als boeren aan monocultuur doen. Steeds meer landbouwvelden in de Elzas worden slechts voor de teelt van één enkel gewas gebruikt. Bovendien worden de velden steeds groter, wat betekent dat de dieren die daar wonen ook niet kunnen migreren voor een diverser hapje.

Dat is slecht nieuws voor boeren, die deel uitmaken van een lokaal ecosysteem. Ze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van dieren voor het onder controle houden van insecten. Ook zorgen dieren voor bestuiving van hun gewassen. Haal één schakel uit de keten – de hamsters bijvoorbeeld – en het hele systeem komt onder druk te staan. Dat kan zorgen voor het optreden van ziektes, waartegen dan weer chemicaliën moeten worden gebruikt.

In het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the Royal Society B schrijven de Franse biologen hoe slechts 5 procent van de jongen waarvan de moeder alleen mais eet overleven. De rest verdwijnt in de maag van moeder. Bovendien gedroegen die moeders zich agressiever, ze klommen meer en vielen zelfs hun verzorgers aan. Slechts een beetje bijmengen van meelwormen of tarwe in het dieet van de hamsters liet dit gedrag weer verdwijnen.

Hamsters zijn beschermde dieren in Frankrijk, maar de regering van dat land is al eens door de EU op de vingers getikt dat er niet genoeg wordt gedaan om de soort te laten overleven. Dit nieuwe onderzoek toont eens te meer aan dat er goede natuurbescherming begint bij een veelzijdig landschap, zonder monocultuur.