Diamanten op Zuidpool


Rusland en Canada dreigen de Noordpool onder elkaar te verdelen vanwege de olie onder het ijs. Wellicht gaat er iets vergelijkbaars gebeuren op de Zuidpool. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat daar behoorlijk wat diamanten te vinden zijn. Een internationaal team van geologen heeft op het zuidelijkste continent namelijk kimberliet (foto) gevonden.

Dat is een magmatisch gesteente dat meestal duidt op de aanwezigheid van diamanten. Het is genoemd naar de Kimberly diamantenmijn in Zuid Afrika, waar enorme rijkdommen aan edelstenen uit de grond zijn gehaald.

Het kimberliet is gevonden in de buurt van Mount Meredith, onderdeel van de Prince Charles Mountains. Op drie verschillende plekken werd het gesteente gevonden, een aanwijzing dat er waarschijnlijk ook behoorlijk wat diamanten in de bodem zitten, zo staat in het onderzoeksverslag (gepubliceerd in het vakblad Nature Communications) te lezen.

Zowel kimberliet als diamanten worden op 150 tot 200 kilometer onder grote druk gevormd. Beide gesteenten komen vervolgens snel naar het aardoppervlak, meestal in vulkanische gebieden. Volgens de onderzoekers zijn de omstandigheden op dit deel van de Zuidpool ideaal.

In 1991 is een verdrag gesloten in Madrid dat het boren naar grondstoffen op de Zuidpool verbiedt voor 50 jaar. Als dat verdrag in 2041 afloopt, kon wel eens een wedloop op de diamanten ontstaan.