Derdehandsrook ook gevaarlijk


gordijnen

In een ruimte waar geregeld wordt gerookt, trekken giftige stoffen in muren, gordijnen en meubels, blijkt uit internationaal onderzoek. Na verloop van tijd komen die stoffen weer vrij en dat is vooral slecht voor kinderen. Chinese en Amerikaanse geleerden legden een doekje uit een ruimte waarin was gerookt in een kooi met muizen. Het doekje had dezelfde blootstelling aan rook als een tapijt in een huis waar drie jaar lang 700 sigaretten waren gerookt.

Een tijdje later werden deze muizen onderzocht. Het bleek dat vooral de jonge muisjes erg last hadden van de chemische stoffen in de rook. Ze groeiden minder snel en ze hadden meer stoffen in het bloed die wijzen op allergische reacties en ontstekingen. Zelfs maanden nadat het doekje was blootgesteld aan tabaksrook.

Volgens de onderzoekers zullen de resultaten bij mensenkinderen hetzelfde zijn. Een kamer waarin is gerookt, blijft ook maanden, zo niet maanden daarna stoffen afgeven die niet goed zijn voor een mens. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat tapijten en gordijnen nog jaren blauwzuur, toluol, butaan, koolmonoxide, chroom, cadmium en zelfs het radioaktieve Polonium-210 ademen. Kinderen komen met die stoffen in aanraking, vooral als ze op een tapijt spelen waarboven een tijd lang is gerookt.

Het aanraken van oppervlaktes waarin deze stoffen zijn geïmpregneerd is gevaarlijk en kan zelfs tot dodelijke ziektes leiden, zo zeggen de onderzoekers. Ze hebben bij dit onderzoek aanwijzingen gevonden dat de chemische stoffen uit tabaksrook in de loop der tijden reacties aangaan met de chemicaliën in bijvoorbeeld tapijten, waardoor ze extra giftig worden. Wie een nieuw huis betrekt, zou dus alle tapijten moeten vervangen – mits er is gerookt.

Het gevaarlijkste zijn de nitrosamines, die in grote hoeveelheden in ruimtes is gevonden waar is gerookt. Deze stof kan kanker veroorzaken als het in aanraking komt met zuurstof. Het kan via de huid worden opgenomen en is bijzonder schadelijk voor kinderen.