Derde wereld innovatiekampioen


De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt vandaag met de aanbeveling dat arme landen vooral niet moeten bezuinigen op Onderzoek en Ontwikkeling. Juist door wetenschappelijke innovatie kunnen ze de rest van de wereld bijbenen.

De 34 welvarende OESO-landen, waar ook Nederland toe behoort, lopen op dit moment nog voorop op het gebied van wetenschap, technologie en industrie (science, technology and industry, of ‘STI’). Maar de afgelopen jaren gaat vooral China met sprongen vooruit.

Ook landen als Rusland, India, Zuid-Afrika, Indonesië en Brazilië beginnen zich steeds meer te melden. In deze landen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld bovengemiddeld veel patenten op duurzame energie aangevraagd.

Songdo IBD, een geplande stad met duurzame eigenschappen in Zuid-Korea. Foto: WSTAY

De belangrijkste ontwikkeling is volgens de OESO de verbeterde uitwisseling tussen verschillende landen. Vroeger ging dit vooral tussen eerste- en derdewereldlanden, maar tegenwoordig kunnen de armste landen zich aan de wat meer gevorderde ontwikkelingslanden optrekken.

Of het nu gaat om China, Brazilië of Zuid-Korea, al deze landen stellen zich tegenwoordig opener en pro-actiever op. Ze werken in allerlei projecten met elkaar samen, maar ze helpen ook armere Afrikaanse landen in het uitbreiden van de STI.

Volgens de OESO moeten deze landen vooral doorgaan met het investeren in de toekomst, in plaats van te bezuinigen op onderwijs en onderzoek. Dit staat haaks op het idee dat ze juist zuinig moeten zijn om de eerste wereld economisch bij te benen.

In de eerste wereld zijn de meningen hierover juist steeds meer verdeeld. Landen als Duitsland en Zuid-Korea blijven veel geld uittrekken. Zij hebben de beste groeikansen, ondanks de economische crisis. Landen als Nederland kiezen er juist voor om te bezuinigen, aldus een OESO-econoom.

De OESO is een organisatie van 34 landen die onderzoek doet naar economische groei. De voorloper van de OESO is ooit opgericht om mee te helpen met het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog.

Bron foto: WSTAY