Derde aller ziektes psychisch


In westerse landen is een groot deel van alle aandoeningen psychisch van aard. Één op de vijf mensen krijgt er mee te maken. Zij zijn kwetsbaar en lopen grote kans hun baan te verliezen. Vooral werkgevers hebben een taak om deze mensen te begeleiden. Dat zijn de voornaamste conclusies uit een rapport van de OECD, de organisatie voor economische samenwerking van westerse landen.

Volgens de OECD onderzoek is 30 tot 40 procent van de ziektes in ontwikkelde economieën gerelateerd aan psychische aandoeningen en is het een belangrijke bron van arbeidsongeschiktheid. Dat heeft een grote impact op de werkgelegenheid, iemand met depressie of een angststoornis loopt een twee keer grotere kans om werkloos te worden.

De politici in lidstaten (waaronder Nederland) zijn hier te weinig mee bezig, zo klaagde de voorzitter van de OECD tijdens de presentatie van het rapport in Den Haag. Er zijn hervormingen nodig om dit probleem aan te pakken. Dat betekent dat er geen wachtlijsten mogen bestaan voor psychische hulp en dat er al op school een systeem moet bestaan om kinderen met psychische problemen te herkennen.