Denktank: ‘Vergeet ruimtespiegels’


Er moet een voorlopig verbod komen op vormen van klimaatengineering waarbij zonlicht wordt weerkaatst, adviseert het Rathenau Instituut de Nederlandse overheid. Voorbeelden van dit zogenoemde Solar Radiation Management zijn het witter maken van wolken en het in de stratosfeer brengen van stofdeeltjes. Ook zijn er wel eens spiegels in de ruimte voorgesteld (foto). Deze technologieën kunnen negatieve gevolgen hebben.

Zo zou het kunnen dat de ene regio profiteert van afkoeling, maar op een andere plek juist droogte ontstaat. Een verantwoorde invoering kan pas als de risico’s en onzekerheden in kaart zijn gebracht. Ook moeten de gevolgen niet voor rekening komen van arme landen of toekomstige generaties, zo pleit het Haagse instituut, dat een denktank is voor de overheid op het gebied van wetenschap en techniek.

Technologieën om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan moeten wel verder worden ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld door het bemesten van oceanen om extra algen te laten groeien, die CO2 opnemen. Ook kunnen er speciale kunstbomen gebruikt worden die de lucht ‘schrobben’ van CO2. Het is echter geen tovermiddel: deze technologieën werken langzaam, vergen soms enorme oppervlaktes aan land, en kunnen bijvoorbeeld de visstand beïnvloeden. Toch is het van belang dat ze aan de orde komen in de internationale klimaatonderhandelingen.