Deelauto vooral voor slimme mensen


Deelauto

We leven al een paar jaar in een deeleconomie. Waarom een eigen wagen kopen als je ook een deelauto kunt gebruiken? Of een eigen bed aanschaffen als je ook kunt leasen? Maar wie zijn precies de mensen die aan deze nieuwe economische samenwerkingsverbanden meedoen? Een studie van New York University toont aan: heel slimme mensen.

Econometristen van deze universiteit hebben dat ontdekt na analyse van 30.000 kentekenregistraties van personen in Finland. Ze hebben dat land gekozen omdat mensen daar ook een intelligentietest moeten maken als ze in het leger gaan of in overheidsdienst komen.

Door de eigendomsgegevens van de auto’s te matchen met de uitkomsten van de IQ-test ontdekten ze dat vooral mensen met een grotere intelligentie meededen met deelauto’s en leasebakken. Een extra steekproef onder 460 Finse deelnemers aan een deelautoprogramma bevestigde die vondst. Zie je een deelauto rijden, dan zit er tien tegen één een slimmerd achter het stuur.

Hoe komt dat? Uit eerdere studies is gebleken dat slimmere mensen een hoge mate van vertrouwen hebben in de overheid en andere personen. Dat koppelen ze aan een wens om op een innovatieve wijze geld te besparen. Hoe hoger iemands intelligentie, hoe waarschijnlijker dat hij of zij met een vel papier gaat rekenen wat de kosten van een eigen auto versus een deelauto precies zijn.

(Journal of Consumer Research)