Milieuramp: de Oostzee is dood


De Oostzee, het water tussen Noorwegen, Zweden, Denemarken en de rest van Europa, is voor een groot gedeelte dood. Metingen van de universiteiten van Stockholm en Aarhus tonen aan dat in enorme delen van de zee vrijwel geen vissen meer voorkomen. Dergelijke ‘doodszones’ (in het rood op de afbeelding) zijn de afgelopen eeuw gegroeid van 5000 naar 60.000 vierkante kilometer. Vissen kunnen in die zones niet leven omdat er heel weinig zuurstof aanwezig is.

De schuldige is de mens. Wij gebruiken kunstmest waarin veel stikstof zit. Als dat in het water terecht komt, vindt daar een explosieve groei van algen plaats. Die nemen alle zuurstof op, waardoor er niets voor de vissen overblijft. Door de opwarming van de aarde wordt dit effect alleen maar versterkt, schrijven de Deense en Zweedse onderzoekers in het vakblad Pnas.

Ze zijn zeer negatief over de toekomst. Juist de afgelopen 20 jaar is er veel aan gedaan om het wegvloeien van stikstof naar het zeewater te stoppen. Bovendien lijkt de opwarming van de aarde tot stilstand te zijn gekomen. Desondanks gaat de uitbreiding van de doodszones door. Schijnbaar zijn de cumulatieve effecten van de vervuiling sterker dan de maatregelen die zijn genomen.

Andere grote doodszones bevinden zich voor de kust van Japan en Korea, in de Middellandse- en Noordzee en voor de oostkust van de Verenigde Staten en Canda. Ook daar lijken de doodszones zich uit te breiden, blijkt uit onderzoek van Nasa.