De Noordpool smelt helemaal niet


In 2007 schudde de voormalige Amerikaanse president Al Gore de wereld wakker met ‘An Inconvient Truth’, een documentaire over de opwarming van de aarde. Hij voorspelde toen dat de ijskap op de Noordpool in 2014 helemaal gesmolten zou zijn met alle rampzalige gevolgen van dien. Gore blijkt ongelijk te hebben, het ijs op de Noordpool groeit al twee jaar flink aan.

Van al het smeltwater zou het zeewaterpeil zo stijgen dat grote delen van Nederland onder water zouden komen te staan, maar dat is – zoals we al gemerkt hebben – niet gebeurd. Uit satellietgegevens van het Amerikaanse National Snow and Ice Data Center blijkt dat er sinds 2012 1,71 miljoen vierkante kilometer extra zeeijs is aangegroeid.

Professor Ed Hawkins leidt een Arctisch researchteam dat gespecialiseerd is in zeeijs aan Reading University. De Brit vertelt Daily Mail dat we niet te vroeg moeten juichen: ‘De zomer van 2013 was extreem koud en daardoor is er nu meer en dikker ijs, maar dat was uitzonderlijk. Als mensen zeggen dat het ijs terug is, bekruipt me een ongemakkelijk gevoel. Misschien is er sprake van natuurlijke variatie, maar de trend van terugtrekkend ijs door menselijk handelen is waarschijnlijk niet gekeerd.’

Foto: Arctisch ijs in maart 2014. Credit: NSIDC