De laatste Neanderthaler


Van hem zit nog wat in onze genen. Maar 40.000 jaar geleden was het over en uit voor de Neanderthalers. Onderzoekers hebben nu nauwkeurig de laatste fase van deze mensachtige gerecontrueerd. Daaruit komt het beeld naar voren van een verrassend taaie primitieve mens aan de rand van de afgrond.

Een internationaal team van archeologen, met daarin onder andere mensen van de universiteiten van Oxford (GB) en Tübbingen (Duitsland) heeft veertig bekende vindplaatsen van Neanderthalers, van Spanje tot Siberië, nog eens goed onderzocht. Daarbij zijn vooral botten aan een nauwkeurige datering onderworpen.

Daar kwam uit dat deze soort 120.000 jaar geleden voor het eerst van zich liet horen. Tussen 41.000 en 39.000 jaar geleden zijn de Neanderthalers verdwenen. Dat is eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Een verklaring voor het plotse verdwijnen is er nog steeds niet, maar door de nauwkeurige tijdsaanduiding kunnen archeologen daar wel beter naar zoeken.

Wat in de laatste periode van de Neanderthalers opvalt, is de samenwerking met mensen. Een tijd lang leefden de twee soorten naast elkaar. De mensen hebben de Neanderthalers beïnvloed, zo is aan werktuigen te zien. Er waren wellicht zelfs amoureuze gevoelens tussen leden van beide menssoorten. Vandaar dat we bijna allemaal nog wat Neanderthaler in de genen hebben.