De eland trekt naar het westen


Kunnen we binnenkort elanden in Nederland verwelkomen? In Duitsland is het dier met een opmars bezig. In steeds meer Duitse bondslanden worden elanden waargenomen, zo zegt het Wereldnatuurfonds. De dieren komen waarschijnlijk uit Polen en trekken op zoek naar voedsel steeds verder naar het westen.

Tot nu toe werd aangenomen dat elanden een groot gebied nodig hadden om te grazen. Ze zouden daarbij plekken mijden waar mensen wonen. Maar volgens het WWF rapport worden elanden nu ook al gezien in de omgeving van Berlijn. Een andere groep is naar het zuiden getrokken en houdt zich nu in Beieren op.

In 2008 werd al een eland waargenomen in Kassel, 250 kilometer van de Nederlandse grens, maar dat dier overleed. Als de huidige trend zich doorzet, zullen ook in westelijke gebieden van Duitsland steeds meer elanden te zien zijn. Die zullen de grens wel eens oversteken. Tot de late Middeleeuwen kwamen in Nederland ook elanden voor.

De elanden kunnen uitstekend zwemmen, zo zijn ze van Polen in Duitsland terecht gekomen – door de rivier Oder over te zwemmen. Ook door omheiningen laten ze zich niet tegenhouden. Het grootste gevaar zijn auto’s. Het aantal aanrijdingen met elanden is in Duitsland de afgelopen jaren ook toegenomen.