De dolfijn die als een mens ‘praatte’


Voor het eerste hebben biologen vastgesteld dat een dolfijn menselijke stemgeluiden maakte. Waarschijnlijk sprak hij zijn trainers na.

Een witte dolfijn in een bassin bij Vancouver. (Foto: Stan Shebs/CC-BY-SA-3.0)

Het wonderbaarlijke verhaal van de mensen napratende dolfijn begon al in 1984. Toen hoorde medewerkers van het National Marine Mammal Foundation gekke geluiden uit een bassin komen. Het leek of er twee mensen met elkaar aan het praten waren, maar de woorden waren niet voldoende te verstaan. Later vroeg een verwarde duiker die uit het bassin naar de oppervlakte kwam aan zijn collega’s wie hem zei weg te wezen.

De oorsprong bleek de witte dolfijn NOC te zijn. Hij vertoefde zo lang onder mensen dat hij ze begon na te praten.

Uit geluidsopnames die nu zijn geanalyseerd in het vakblad Current Biology blijkt dat de stem van NOC veel menselijke trekjes heeft. Zo lijkt het spraakritme op dat van een mens, en is de toon enkele octaven lager dan normaal voor een walvis, dichter bij dat van een menselijke stem.

Dat NOC zichzelf een – soort van – menselijke stem heeft aangemeten is bijzonder. Normaal gesproken maken dolfijnen namelijk geluiden via hun neus en niet via hun strottenhoofd, zoals bij mensen. Voor de imitatie moest NOC de druk in zijn neus variëren en compleet andere spieren trainen, geen gemakkelijke taak dus. Dat hij dat toch deed, getuigt volgens de onderzoekers van veel motivatie.

NOC stopte na vier jaar met het maken van menselijke geluiden, toen hij volwassen werd. Vijf jaar geleden overleed hij. Maar zijn stem is vereeuwigd in onder andere het volgende geluidsfragment:

Follow Faqtman on Twitter