De baas wordt minder snel ziek


De baas zijn heeft zo zijn voordelen. Niet alleen heb je veel aanzien en vallen de vrouwen als een blok voor je, ook genees je sneller en wordt je minder vaak ziek. Bij bavianen dan, zo blijkt uit een studie in PNAS.

Foto: Bjørn Christian Tørrissen/cc by-sa 3.0

De onderzoekers analyseerden 27 jaar aan gegevens over een wilde bavianengroep in Kenya. Ze keken naar het oplopen van ziektes en de genezing van verwondingen en hoe die samenhingen met sociale status, leeftijd, fysieke conditie, stress, de energie die in voortplanting wordt gestopt, en testosteronspiegels. Daaruit bleek dat hoog geplaatste mannetjes een sterker immuunsysteem hebben dan mannetjes lager in de pikorde.

Een verrassende conclusie, want de stress die een leiderspositie met zich meebrengt zou hun afweersysteem juist onderdrukken. Het onderzoeksteam verklaart dit door de fysieke gesteldheid van de lager geplaatste mannetjes. Zij zijn vaak oud en versleten, en hebben al een leven lang onder de stress gebukt gezeten, waardoor hun immuunsysteem maar bleekjes afsteekt ten opzichte van de topbavianen.

Follow Faqtman on Twitter