De aarde lekt water


De aarde planeet verliest water: al een kwart van de zeeën is sinds het ontstaan van de planeet verdwenen.

Sinds het ontstaan van onze blauwe planeet, bijna vier miljard jaar geleden, zijn de oceanen rond een kwart leger geraakt. Met dat ontbrekende water kun je de hele Atlantische Oceaan vullen of het zeeniveau wereldwijd tot 800 meter laten stijgen. Onderzoekers denken dat het water onder andere naar de ruimte is gelekt.

In stenen uit de vroegste periode van de aarde vonden geologen van de Universiteit van Kopenhagen aanwijzingen voor deze lekkage. Er zit serpentiniet in, gesteente dat wordt gevormd onder zeer hoge druk in de zeebodem. Het voorkomen van dit gesteente zegt veel over de waterdruk en dus waterstand in vroegere tijden.

De rotsen in West Groenland waar de stenen werden gevonden behoort tot de oudste in de wereld, ze werden 3,8 miljard jaar geleden gevormd op de bodem van een oer-oceaan, ongeveer 700 miljoen jaar na het ontstaan van de aarde.

Door de chemische samenstelling van de rotsen zeer nauwkeurig te bepalen, kwamen de geologen tot de conclusie dat de waterdruk toen vele malen groter is geweest. Er was dus veel meer water op aarde, zo schrijven de Denen in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings ofd the National Academy of Sciences.

Maar waar is het water gebleven? De onderzoekers hebben twee lekken hebben vastgesteld: het universum en het oppervlak van de continenten. Grote hoeveelheden waterstof, samen met zuurstof verdwenen in de ruimte. Het andere lek was de vorming van prehistorische continenten: diep in de bodem van de zee werd water in gesteente geperst en opgesloten. Deze processen gaan tot vandaag de dag door.

Beide vormen van lekkage zijn echter veel bescheidener dan in de prehistorie. Water dat dreigt naar de ruimte te lekken, wordt tegenwoordig grotendeels opgevangen door onze veel dikkere atmosfeer. Daar vormt het water een fenomeen dat we in Nederland maar al te goed kennen: wolken. Na verloop van tijd regenen die uit, waardoor het water terugkeert naar de zee.

Follow Faqtman on Twitter