Waanzin: das begraaft hele koe


das en koe
Een lekker hapje voor later

Biologen hebben een Noord-Amerikaanse das gefilmd die zich vreemd gedroeg. Het dier heeft het complete karkas van een dood kalf begraven, een dier dat vele malen groter is dan hijzelf. Voor het verbergen van het voedzame feestmaal, heeft de das vijf dagen gegraven, geduwd en getrokken. De opnames zijn het eerste bewijs dat dassen grote stukken voedsel begraven, rapporteren de onderzoekers.

Dat de inheemse Noord-Amerikaanse zilverdas een getalenteerd graver is, was al bekend. Net als zijn Europese neef woont ook Taxidea taxus in ondergrondse gangen en komt hij bij voorkeur ’s nachts naar buiten. Dan maakt het dier jacht naar insecten, vogels en kleine knaagdieren. Heeft hij een lekker hapje, dan begraaft de das zijn prooi soms in de grond – als reserve voor mindere tijden.

Maar dat het dier ook zo’n enorme prooi als een kalf zijn hol binnensleept, dat deed bij de biologen de wenkbrauwen fronsen. De onderzoekers van de University of Utah zagen de vreemde actie op een cameraval en wisten niet wat ze zagen. Na onderzoek bleek niet ver uit de buurt van dit hol nog een halve koe in een dassenhol te zitten. De dieren houden dus van een goedgevulde ijskast, want de holen zijn veel koeler dan de omgeving en houden het vlees lekker vers.