Dampen: het jaar van de waarheid


De Europese Unie heeft haar lidstaten tot begin 2016 de tijd gegeven om nationale wetgeving op te stellen over e-sigaretten. Dat betekent dat 2015 het jaar van de waarheid wordt voor ‘dampen’. De verwachting is dat de damp-lobby het jaar zal gebruiken om fanatiek campagne te voeren om de elektronische sigaret als ‘onschuldig alternatief’ voor roken voor te stellen.

Toch beginnen steeds meer wetenschappers en politici te twijfelen aan de onschadelijkheid van het dampen. Maar wie die twijfel hardop uitspreekt, krijgt te maken met de fanatieke belangenverenigingen van dampers. Dat merkte bijvoorbeeld Linda McAvan (foto), de Europarlementariër die pleitte voor het verbannen van nicotinehoudende e-sigaretten naar de apotheek. Ze werd zelfs bedreigd.

Verschillende Europese medische vakorganisaties willen dat alle wetgeving die nu van toepassing is op gewone tabak, onverminderd ook op elektronische sigaretten van toepassing wordt verklaard. Pas als de gezondheidsgevolgen op lange termijn bekend zijn, kunnen de restricties eventueel worden versoepeld. Toch zijn er ook artsen die vinden dat de e-sigaret volledig vrijgegeven moet worden, zodat het gewone tabak kan verdringen.

Wat de zaak van de dampers niet helpt, is dat er bij onderzoek herhaaldelijk schadelijke stoffen in de e-rook worden gevonden. Zo werd recent in e-sigaretten het smaakmiddel Rimonabant aangetroffen, twee jaar nadat dit door de Europese registratieautoriteit EMEA was verboden. Rimonabant is van de markt gehaald omdat het psychische klachten kan veroorzaken. In een andere e-peuk werd Tadalafil aangetroffen, een middel dat normaal gebruikt wordt voor het opheffen van erectiestoornissen.