Dag stereotype, hallo vrouwelijke nerd!


Wil je niet langer een stereotype vrouw zijn? Schrijf dan vóór een willekeurige toets een opstel en alles komt goed.

Schrijven is goed voor je. Je leert woorden beter begrijpen, je vocabulaire kan zich uitbreiden en je taalgevoel wordt vergroot. Maar nu blijkt het ook sekse-stereotypen te doorbreken.

Deze stereotypen zijn in veel gevallen in het nadeel van de vrouw en worden niet alleen door de man maar ook door de vrouwen zelf in stand gehouden. De vrouwen die het stereotype in stand houden vinden bijvoorbeeld van zichzelf dat ze minder goed zijn in scheikunde dan mannen.

Hierdoor presteren ze ook daadwerkelijk lager op scheikunde-toetsen. Een simpele schrijfopdracht blijkt het stereotype weg te kunnen nemen zodat bijvoorbeeld toetsresultaten hoger uitvallen.

De onderzoekers zijn hun onderzoek gestart nadat het hen opviel dat vrouwelijke scheikunde studenten niet altijd goed zijn geweest in scheikunde op de middelbare school, maar dat hun enthousiasme voor het vak er wel voor heeft gezorgd dat ze nu een universitaire studie in het onderwerp kunnen volgen.

De onderzoekers uit Colorado waren benieuwd welke psychologische processen hier aan ten grondslag liggen. Tijdens de studie lieten ze 399 mannelijke en vrouwelijke studenten schrijven over hun normen en waarden. De ene groep over hun meeste dierbare normen en de andere groep over hun meest onbelangrijke norm.

De vrouwen in de groep die over hun meest dierbare en belangrijke normen en waarden schreven, haalden hogere cijfers dan de groep die schreef over verwaarloosbare normen en waarden.

Volgens de onderzoekers komt dit omdat vrouwen die schrijven over hun belangrijkste normen en waarden hier meer over na moeten denken waardoor ze minder bang zijn om te worden gezien in het licht van de gebruikelijke stereotypen.

Foto: Flickr