Zelfmoord (m/v) cultureel bepaald


Mannen van Nederland wees gewaarschuwd: de westerse cultuur kan je fataal worden. Uit onderzoek blijkt dat mannen in een westerse cultuur makkelijker de keuze maken voor zelfmoord.

77288287_d437f09688

Volgens Amerikaans onderzoek maken Nederlandse mannen, net als mannelijke inwoners van andere westerse landen sneller de beslissing om zelfmoord te plegen dan vrouwen.

Dit onderzoek is het eerste in zijn soort en werd gepresenteerd op een conventie van de American Psychological Association.

Zelfmoord zou volgens de onderzoekers in westerse culturen vooral als mannelijk gedrag gezien worden. In landen als Peru of China juist totaal niet.

In deze landen wordt zelfmoord vooral gezien als gedrag dat erop wijst dat iemand niet sterk genoeg is om met gevoelens om te springen. Daarom wordt het in die landen juist weer als typisch vrouwelijk gedrag gezien. Zelfmoorden worden daar vooral door vrouwen gepleegd.

Er zijn ook landen waar het verschil tussen man en vrouw op het gebied van zelfmoord niets uitmaakt. Een goed voorbeeld hiervan is Sri Lanka. Hier zijn vooral familieproblemen de reden voor de inwoners om zelfmoord te plegen. Deze problemen treffen zowel mannen als vrouwen en helaas kiezen zowel mannen als vrouwen soms voor een tragische uitweg. Het verschil in opvattingen tussen de culturen vraagt om preventie dat op specifieke culturen is toegesneden.

Foto: Flickr