Cuba wilde VS bestoken met atoombom


atoombom op Amerika

Begin jaren tachtig was Fidel Castro van plan de VS te bombarderen met atoomwapens. Dat blijkt uit recent vrijgegeven documenten.

De voormalige Cubaanse leider Fidel Castro is voor sommige progressieve Europeanen nog steeds een voorbeeld. De charismatische leider heeft het communisme handen en voeten gegeven en in Cuba het ideaal van een socialistische heilstaat bijna verwezenlijkt, zo wordt soms geargumenteerd.

Maar dat de dictator uit Cuba ook een ander gezicht heeft, blijkt uit documenten die net zijn vrijgegeven.

Castro wilde begin jaren tachtig atoomwapens gebruiken om Amerika een beslissende slag toe te brengen. Hij vertelde zijn plannen aan de leiders van de Sovjet Unie. Zij konden Castro met moeite er van overtuigen dat een nucleaire aanval een slecht plan was. Pas nadat het tot de Cubaanse leider was doorgedrongen dat zijn eigen eiland ook radioactief besmet zou worden, besloot hij af te zien van het plan.

De informatie over de nucleaire dreiging komt ondermeer van Andrian A. Danilevich, in die tijd een hoge adviseur van de Sovjet leiding. Hij overtuigde Castro om niet aan te vallen. Zijn geschreven herinneringen aan het incident kwamen in handen van het Pentagon. Via een beroep op de Amerikaanse wet op openbare informatie kwam de informatie terecht bij een groep onderzoekers. Zij maakten de documenten kort geleden bekend.