Crisis maakt ongezond


Je kunt natuurlijk altijd gaan shoppen om je beter te voelen.

De crisis verziekt onze gezondheid flink, dat blijkt uit onderzoek van het tijdschrift gezondNU.

Sinds de crisis lijden meer mensen aan stress (37 procent) en slapeloze nachten (23 procent) en maken stellen meer ruzie (24 procent), zo zegt het blad. Er zouden zelfs meer zelfmoorden zijn (5 procent).

Vooral Nederlandse mannen klagen over de toename van stress op het werk sinds het uitbreken van de economische crisis. Fulltimers ervaren meer stress dan parttimers. Vrouwen klagen daar minder over. Wel klagen zij vaker over hoofdpijn dan mannen (respectievelijk 23 en 16 procent).

Maar liefst 64 procent van alle werkende Nederlanders maakt zich sinds de crisis zorgen over de eigen financiële situatie. Bij laagopgeleiden stijgt dit percentage tot bijna tachtig procent. Die geldzorgen leiden er toe dat 38 procent van de vrouwen wakker ligt.

Het aantal zelfmoorden is fors toegenomen sinds het uitbreken van de crisis, zo toont Engels onderzoek aan. In Griekenland en Ierland met respectievelijk 17 en 13 procent, maar ook Nederland kent een stijging (5 procent).

Stress leidt tot gejaagdheid, hartkloppingen en geïrriteerdheid. Een beetje stress kan geen kwaad, maar als de periode van stress aanhoudt, verkeert het lichaam continu in een alarmfase. Het immuunsysteem en het hormonale systeem raken daardoor verstoord en de kans op ontstekingen en hartkwalen neemt toe.