Criminoloog: Darwin pleegde plagiaat


Een nieuw boek, geschreven door een Britse criminoloog, beweert dat Charles Darwin, de ontdekker van de evolutie, plagiaat pleegde. In het boek Nullius in verba: Darwin’s greatest secret legt criminoloog Mike Sutton van de Nottingham Trent University uit dat er verbazingwekkende overeenkomsten zijn tussen het werk van Darwin en een Schotse boer, Patrick Matthew (foto).

Sutton heeft tekstanalyses gebruikt en is in de archieven gedoken om te ontdekken waar Darwin zijn inspiratie vandaan haalde. Matthew publiceerde in 1832 een boek over bomen. Hij was de eigenaar van een boomgaard en probeerde bomen te kweken met sterk hout voor schepen. Daarbij kwam hij een proces op het spoor waardoor de zwakste bomen zichzelf niet voortplanten en dus alleen de eigenschappen van sterke bomen worden doorgegeven. Toen Matthew de rest van de natuur bestudeerde, zag hij dat proces overal terug.

In 1859 publiceerde Darwin het baanbrekende boek The Origin of Species. Daarin werd dezelfde theorie uit de doeken gedaan, maar dan op een veel grotere schaal. Toen Darwin zelf werd gewezen op de overeenkomsten met het werk van Matthew, ontkende hij diens boek ooit te hebben gelezen.

Dat is niet waar, zegt Sutton nu. Hij analyseerde beide werken en bekeek de aantekeningen van Darwin. Daaruit blijkt dat hij zeer goed op de hoogte was van het werk van Matthew. Hele passages uit beide boeken lijken sterk op elkaar. Sutton kwam er bovendien achter dat het boek van Matthew geen obscuur werkje was, zoals soms is beweerd. Er werd zelfs voor geadverteerd en veel collega’s, vrienden en medewerkers van Darwin hebben in brieven en andere documenten wel aangegeven dat ze het hebben gelezen.

Toen Matthew hoorde over The Origin of Species schreef hij naar de krant dat Darwin wel heel zwaar leunde op zijn ideeën. Maar weinig mensen schonken aandacht aan de boer. Matthew bleef scherp tot op hoge leeftijd. Zo waarschuwde hij dat een grote brug die niet ver van zijn woonplaats werd gebouwd, niet sterk genoeg was. Opnieuw luisterde niemand. De brug stortte een jaar later in terwijl er een trein overheen denderde. Tientallen mensen kwamen om.