Crimineel op 3-jarige leeftijd


gevangenis

Hij duurt 45 minuten en kost bijna niets. Maar de test die aan King College (GB) is ontwikkeld, kan de maatschappij in potentie miljarden besparen. Psychologen van deze universiteit hebben ontdekt dat je aan driejarige kinderen al heel goed kunt zien welke mensen later bakken vol met geld gaan kosten door crimineel, asociaal en ongezond gedrag.

De test is ontwikkeld na onderzoek onder duizend kinderen, die werden gevolgd vanaf hun geboorte tot hun 39ste levensjaar. Op driejarige leeftijd kregen de kinderen een test die niet alleen hun intelligentie vaststelde, maar ook keek naar tolerantie ten opzichte van anderen, rusteloosheid, impulsiviteit en sociaal gedrag. Het bleek dat de levensloop van de kinderen naar aanleiding van deze test aardig kon worden voorspeld.

De onderzoekers ontdekten dat de kinderen die laag scoorden op de test 35 jaar later verantwoordelijk waren voor 81 procent van de veroordelingen door een rechter, driekwart van het medicijngebruik en tweederde van de inname van uitkeringen. Ook bezetten ze de helft van de ziekenhuisbedden. Een desastreuze score die schijnbaar op zeer jonge leeftijd al kan worden voorspeld.

Het team dat het onderzoek uitvoerde, denkt dat een hoop ellende kan worden voorkomen als kinderen standaard een dergelijke test maken en vervolgens bij een slechte score intensief worden begeleid. Veel van de kinderen die laag scoorden op de test en later een problematisch leven gingen leiden, hadden in hun eerste levensjaren problemen hadden met lagere hersenfuncties. Met de juiste ondersteuning hoeft dat minder problemen op te leveren.

Dat kan op termijn enorme bedragen schelen. Aanspraak op sociale en medische diensten volgt een zogenoemde Pareo-verdeling: 20 procent van de mensen is verantwoordelijk voor 80 procent van alle kosten. Door die 20 procent vroeg te identificeren, kunnen alle uitgaven flink omlaag. Vooral in de zorg, een van de grootste kostenposten van de huidige maatschappij, levert dat in potentie miljarden op. Maar het betekent ook minder gevangenissen en uitkeringen.

Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Human Behaviour.