Cosmeticamerk wil met de maan knoeien


Het Zweedse cosmeticabedrijf Foreo wil de maan helderder maken. Daardoor zou er vooral tijdens een volle maan minder straatverlichting nodig zijn. Dat zou weer energie sparen waardoor er minder uitstoot van broeikasgassen is. Het bedrijf beweert al 40 miljoen euro te hebben opgehaald bij investeerders om onderzoek te doen naar dit plan. Dat moet in 2020 van start gaan.

Het plan riekt naar goedkope marketing, maar Foreo zegt serieus te zijn. Ze willen ‘materiaal dat al op de maan aanwezig is’ gebruiken om meer zonlicht van het maanoppervlak terug te kaatsen. Maanmissies kosten honderden miljoenen, zeker als je ter plekke ook nog een nieuwe laag reflecterend materiaal aan wil leggen.

De vraag is bovendien in hoe verre dit bijdraagt aan een beter milieu, aangezien de maan vaak maar voor een gedeelte te zien is en er geregeld wolken voor zitten.