Communisme laat langer leven


Onder het communistische systeem leefden mensen langer dan na de ineenstorting van de Sovjet Unie. Een studie naar de sterftecijfers in de voormalige Sovjet-republiek Wit-Rusland toont aan dat mensen sinds het einde van de communistische staat in 1991 tussen 2,9 (platteland) en 4,7 jaar (stad) korter zijn gaan leven.

Volgens deze studie, uitgevoerd door het Duitse Max-Planck-Institut für demografische Forschung, nam de armoede toe door het einde van de Sovjet Unie. Ook zijn mensen (vooral mannen) veel meer gaan drinken. Daardoor komen vooral meer hart- en vaatziektes voor. Opmerkelijk: hoe dichter mensen bij de Russische grens wonen, hoe eerder ze sterven, hoe dichter ze bij Polen verblijven, hoe langer ze leven.

De onderzoekers waren ook benieuwd of er in de sterftecijfers iets te zien zou zijn van het ongeluk in Tsjernobyl, Oekraïne. Daar explodeerde in 1986 een kernreactor, waardoor radioactieve straling in een groot gebied terecht kwam. De kerncentrale ligt vrijwel op de grens met Wit-Rusland.

Inderdaad namen de onderzoekers in dat gebied hogere sterftecijfers waar. Het gekke was alleen dat de cijfers van dorp tot dorp flink verschilden, terwijl het hele gebied door straling was getroffen. Daarvoor hebben de onderzoekers geen verklaring weten te vinden.

Het onderzoek staat in het vakblad Demografische Forschung.