CO2 leidt tot ophoping ruimteschoot


Koolstofdioxide doet de aarde weliswaar opwarmen, maar koelt de bovenste atmosfeerlaag juist af. Met als resultaat meer botsingen tussen satellieten en ruimteschoot. Dat schrijven onderzoekers in Nature Geoscience.

Ruimteschoot rondom de aarde.

In de thermosfeer (op een hoogte van 100 tot 600 kilometer) opereren veel satellieten. Ook het ruimtestation ISS hangt hier in een baan rond de aarde. Maar door de huidige toename van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer koelt de thermosfeer af, waardoor deze samentrekt. Dit vermindert de trekkracht op de satellieten.

Deze trekkracht zorgt ervoor dat de banen van satellieten steeds wat veranderen. Het ISS moet bijvoorbeeld regelmatig zijn motoren gebruiken om zijn koers vast te kunnen houden, en niet neer te storten op aarde.

Door een verminderde trekkracht blijft naast de satellieten en het ISS ook ruimteafval makkelijker hangen in de thermosfeer. Het duurt langer voor ze opbranden in de lagere regionen van de atmosfeer. Wat je krijgt is een flinke opeenhoping van ruimteschoot. Met als gevolg dus meer botsingen.

Sta dus niet te kijken als in de toekomst de tv of internet ineens uitvalt, wanneer een satelliet na een botsing de geest geeft. Ook het ISS is gewaarschuwd. Maar een voordeel: het kost minder brandstof om het voertuig in een baan rond de aarde te houden.

Follow Faqtman on Twitter