Chinezen creëren heetste temperatuur op aarde

Kernfusie


heter dan de zon

Meer dan 100 miljoen graden. Dat was – heel even – de temperatuur binnen een Chinese fusiereactor, de Experimental Advanced Superconducting Tokamak of EAST. De reactor staat in het Instituut voor Natuurwetenschappen in de Chinese stad Hefei. Dat was de heetste temperatuur op aarde, zelfs heter dan binnenin de zon, waar het ‘slechts’27 miljoen graden is.

Deze hoge temperatuur is een belangrijke mijlsteen op weg naar een werkende fusiereactor. Deze vorm van atoomenergie gebruikt de warmte die vrijkomt als je atomen met elkaar laat versmelten als energiebron. Het goede nieuws is dat er daarbij vrijwel geen radioactief afval vrijkomt, een schone technologie dus.

Maar om die fusie voor elkaar te krijgen, moeten de atomen tot een zeer hoge temperatuur worden verwarmd. Dat gebeurt door helium met een laser te beschijnen en dan in de vorm van plasma met hulp van een magnetisch veld in een reactor te laten ‘zweven’. Tijdens dat proces geven de atomen hun interne energie af. Onze eigen zon werkt op die manier al miljarden jaren.

Maar tot nu toe kost het op gang brengen van een fusie meer energie dan het oplevert. Dat komt door de gebruikte tokamak reactors, waarin enorme hoeveelheden stroom nodig zijn om het proces op gang te brengen en te houden, zowel voor de laser als het magnetisch veld.

Toch is het bereiken van dit soort zeer hoge temperaturen een doorbraak, omdat het aantoont dat het principe en de technologie achter kernfusie werkt. Alleen zijn de huidige reactors te klein om meer energie op te wekken dan ze produceren. Voor een grootschaliger reactor kan worden gebouwd, moet eerst duidelijk zijn dat mensen een stabiel proces met hoge temperaturen in stand kunnen houden.