Chinezen bevolkten Amerika


Niet één, maar drie golven met volksverhuizers bevolkten Amerika voor de blanken. Daaronder moderne Chinezen.

We noemen ze ‘indianen’ omdat Columbus dacht dat hij India had bereikt. Maar de oorspronkelijke inwoners van Amerika mogen zo niet meer worden genoemd van politiek correcte mensen. Native Americans zijn ze, het volk dat er al was voor de blanken kwamen. Alleen, waar kwamen die oorspronkelijke inwoners dan vandaan?

De landbrug tussen Siberië en Alaska, 13.000 jaar geleden.

Het antwoord tot nu toe was dat ze zo’n 13.000 tot 15.000 jaar geleden via een land- en ijsbrug vanaf Siberië waren gekomen. Daarop is nu een aanvulling gekomen na uitgebreid internationaal genetisch onderzoek. Daar uit blijkt dat er na die eerste golf een tweede en derde golf is geweest, waarschijnlijk van Chinezen en mensen uit Siberië. Zij kwamen niet te voet, maar per boot, de landbrug verdween 10.000 jaar geleden.

Een internationaal team nam genetisch materiaal af bij 500 oorspronkelijke Amerikanen en onder 17 Aziatische volkeren. De uitkomst is dat de ‘indianen’ die de blanken aantroffen op de prairie eigenlijk de nazaten van onder meer Han-Chinezen waren. Deze tweede en derde golf immigranten hadden de mensen van de eerste golf gedeeltelijk verdrongen naar het zuiden, zo staat te lezen in het onderzoek in Nature.

De theorie van de immigratiegolven is al ouder. Taalkundigen snapten niet waarom er in Amerika en Mexico onder indianen soms talen worden gesproken die erg van elkaar verschillen. Al in de jaren tachtig werd geopperd dat er dus meer golven moeten zijn geweest. Die suggestie werd toen weggehoond.

Ook recente archeologische vondsten tonen aan dat er duizenden jaren geleden al contact was tussen Azië en noordelijk Amerika. Een omstreden theorie zegt dat zelfs Europeanen via een ijsbrug – maar dan over de Atlantische Oceaan – Amerika bereikten. Zij zouden tegelijk met de eerste golf Aziaten zijn aangekomen.

Follow Faqtman on Twitter