China wil Pikachu dood


China wil af van het dier dat als inspiratie diende voor het fantasiefiguurtje Pikachu. De pika, een marmotachtig beestje met kraaloogjes en een trillend snuitje waar Disney een puntje aan kan zuigen, is volgens de Chinezen een plaag.

Pika’s, in het Nederlands ‘fluithazen’, zijn haasachtigen die enige gelijkenis vertonen met lemmingen en marmotten. Ze wonen op graslanden en graven gangen en burchten. Ze zouden schade hebben toegebracht aan de graslanden van het Qinghai-Tibet Plateau in West-China.

Sinds 1956 wordt geprobeerd met gif het dier te bestrijden. Grote delen grasland zijn hierdoor vervuild. Wetenschappers van Arizona State University luiden nu de noodklok om uitroeiing van de pika en vooral verdere vervuiling te voorkomen.

Het Qinghai-Tibet Plateau is een belangrijke waterbron voor een vijfde van de Chinese bevolking. De kwantiteit en kwaliteit van wateraanvoer staat al jaren onder druk. Maar volgens de onderzoekers krijgen pika’s onterecht de schuld van de problemen. Ze dragen juist bij aan een gezond ecosysteem en waterbeheersing.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd door National Center for Biotechnology Information.