China staat handel neushoorn en tijger toe


neushoorn

China staat de handel in tijgeronderdelen en de hoorn van de neushoorn toe. Volgens natuurbeschermers zal dat het einde zijn van deze toch al bedreigde soorten. De Chinese en Vietnamese markten voor deze producten zijn enorm, de vraag zal geweldig toenemen. Officieel is de handel alleen toegestaan voor ‘onderzoek, gezondheidszorg en culturele toepassingen’.

De Chinezen en andere volkeren in Azië geloven dat de hoorn van de neushoorn een medicijn bevat tegen allerlei ziektes, waaronder kanker. Terwijl de hoorn voor een groot deel bestaat uit keratine, waar ook menselijke nagel is gemaakt. Van verschillende delen van de tijger nemen de Chinezen aan dat het goed is voor de viriliteit van mannen.

Momenteel vinden grote hoeveelheden van deze producten al illegaal hun weg naar Azië. Maar onder de nieuwe regels zou de handel worden gereguleerd. Artsen moeten dan tekenen voor gebruik, zodat duidelijk is hoeveel hoorn het land in komt en waar het terechtkomt. Maar reguliere artsen zullen geen behoefte hebben aan het middel, omdat het niet werkt. Dat betekent dat de zwarte markt zal floreren.

Het Wereldnatuurfonds heeft al sterk geprotesteerd tegen de maatregel. Het WWF is bang dat de legale handel zal dienen als dekmantel voor een veel grotere illegale import.