China en India zijn CO2 monsters


CO2 monster

Ondanks de crisis is de uitstoot van CO2 gelijk gebleven. De toename van CO2-uitstoot in China en India doet de daling in het westen teniet.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het onderzoeksrapport No growth in Total global CO2 emissions in 2009.

Het planbureau heeft becijferd dat de uitstoot door verbranding van fossiele energie (inclusief affakkelen van ongebruikt gas dat vrijkomt bij oliewinning en van andere industriële processen zoals cement- en ammoniakproductie) in de geïndustrialiseerde landen daalde met zeven procent. In China en India nam de uitstoot met respectievelijk 9 en 6 procent toe – ondanks een verdubbeling in China van het wind- en zonne-energievermogen voor het vijfde jaar op een rij.

Bij elkaar opgeteld, betekent dit dat de uitstoot van CO2 in 2009 wereldwijd gelijk is gebleven, voor het eerst sinds 1992. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelde eerder zelfs dat de uitstoot in 2009 met 2,6 procent zou afnemen, de grootste daling in veertig jaar. Deze verwachting is dus nog niet gerealiseerd.