Chimpansees toch gewoon egoïsten?


Volgens recent onderzoek denken chimpansees niet alleen aan zichzelf, omdat zij eten delen. Het is maar hoe je het bekijkt.

De beroemde Nederlandse, in Amerika werkende, apenonderzoeker Frans de Waal mag graag de boodschap verkodigden dat zijn onderzoeksobjecten heel sociale wezens zijn. In lezingen wereldwijd presenteert De Waal resultaten uit door hem en zijn medewerkers uitgevoerde experimenten aan het Yerkes Primate Center in de V.S., waarvan hij directeur is. Steevast laten die onderzoeken zien, dat bijvoorbeeld chimpansees zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van soortgenoten en zich sympathiek gedragen naar groepsgenoten die honger hebben of pijn.

Appels lekker voor mij

Ook in een recente studie van de groep van De Waal, gepubliceerd in het vooraanstande vakblad PNAS, komen chimpansees in een goed daglicht te staan. De onderzoekers plaatsten paren chimpansees in kooien naast elkaar. Een van de chimps mocht uit twee kleuren fiches steeds een fiche pakken. Bij de ene kleur kreeg alleen het kiezende dier een voedselbeloning, de andere kleur betekende dat beide chimpansees voedsel kregen. In een reeks proeven met zeven volwassen vrouwelijke chimps, waarbij de rollen van ´kiezer´ en ´meekijker´ werden omgedraaid, werd in ongeveer 60% van de gevallen de fichekleur gekozen waarbij beide chimpansees voedsel kregen. Significant meer dan de 50%:50% keuze die chimpansees maakten wanneer zij alleen, zonder partner, uit de fiches kozen.

Bewijs, volgens De Waal en medewerkers, dat chimpansees ´prosociaal´ zijn, graag een ander bevoordelen (wanneer zij daar zelf niet op voor- of achteruitgaan).

Onzin, volgens een ingezonden brief die de Britse gedragsbioloog John Skoyles (University College London) naar PNAS stuurde. Skoyles wijst er fijntjes op dat chimpansees in de experimenten nog steeds 40% van de tijd alleen zichzelf bevoordeelden, zelfs wanneer het meekijkende dier heel intens bedelde en vragende gebaren maakte: chimpansees zijn dus eerder egoïstisch dan prosociaal.

Intussen ruzien de twee partijen in PNAS verder over welke percentages keuzes ten gunste van een ander prosocialiteit inhouden.

Bron: PNAS, 18 oktober; Beeld: Flickr.