CERN zet hele natuurkunde op zijn kop


CERN

Hoe zit ons universum in elkaar? Om die vraag te beantwoorden, heeft de mensheid natuurkunde bedacht; regels die bijvoorbeeld verklaren waarom atomen aan elkaar blijven plakken om de aarde te vormen. Maar al sinds het begin van deze wetenschap bestaat het vermoeden dat we niet alles weten, dat er krachten aan het werk zijn die we niet goed kunnen waarnemen. Nu is een van die krachten voor het eerst geobserveerd.

Dat gebeurde bij CERN, het onderzoeksinstituut in Zwitserland waar een enorme deeltjesversneller is gebouwd. Eerder werd daar het bestaan van een andere mysterieuze natuurkracht aangetoond, het Higgs Boson. Wat nu is gevonden, is minstens zo spectaculair.

Bij CERN worden subatomaire deeltjes met enorme kracht tegen elkaar aan geslingerd. Daarbij komen ongekende krachten vrij, die de natuurkundigen meten. Het is de enige plek waar we zo’n kracht onder gecontroleerde omstandigheden kunnen meemaken. Bij een recent experiment hebben de onderzoekers in Zwitserland specifiek gekeken naar wat er gebeurt als mesonen botsen, subatomaire deeltjes.

Als dat gebeurt, vallen mesonen uit elkaar in twee andere soorten deeltjes: muonen en elektronen. Je zou verwachten dat van beide nieuwe deeltjes evenveel worden geproduceerd, maar tijdens de experimenten zagen de medewerkers van CERN dat er een derde meer elektronen ontstond. En dat is groot nieuws, aangezien er dus een kracht aan het werk is die er voor zorgt dat de verdeling niet 50-50 is. Een kracht die wij nog niet kennen.

Dat zet de hele natuurkunde op zijn kop, aangezien iedere kracht weer effect heeft op andere krachten in het universum. Wellicht helpt deze nieuwe vinding om zaken te verklaren die tot nu toe niet in het standaard model van de natuurkunde pasten, zoals kwantumeffecten, zwaartekracht of donkere materie. Maar voor het zover is, moeten nieuwe metingen worden gedaan.

CERN is namelijk ‘slechts’ 99 procent zeker van wat ze hebben waargenomen. Dat lijkt veel, maar het instituut zelf heeft 99,8 procent als norm. Dus zullen de deeltjes binnenkort weer op elkaar knallen in de hoop hetzelfde effect nog een paar keer waar te nemen.