Celery of salary? Nederlanders verhaspelen Engels


Engels

We denken allemaal goed Engels te spreken. Maar de rol van een juiste uitspraak wordt door veel landgenoten onderschat.

Laatst nog gehoord. Oud minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot spreekt tegen een gehoor van internationale bankiers over upkumming kuntries (upcoming countries) en sumsing (something) om af te sluiten met wie hef kum oud of ze kraisis (we have come out of the crisis).

Het is een typisch geval van een Nederlander die zijn Engelse uitspraak zwaar overschat. Voor Bot en al die anderen met steenkolenengels organiseren de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht op 24 en 25 juni het symposium ‘Uitgesproken Engels’ over het belang van Engelse uitspraak en praktische oplossingen om de uitspraak te verbeteren.

Door gebrekkige Engelse spreekvaardigheid – zo laat onderzoek van de Europese Commissie uit 2006 zien – benadeelt een kwart van de destijds onderzochte Nederlandse bedrijven zichzelf, voornamelijk tijdens onderhandelingen. Het symposiumprogramma voor bedrijven en media gaat onder andere in op typische uitspraakproblemen van Nederlanders en op de vraag hoe je taalbeleid en -training in je organisatie kunt vormgeven. Daar zal het verschil tussen celery en salary worden uitgelegd.

Op YouTube en tv horen leerlingen allerlei soorten Engelse uitspraak, inclusief verschillende Amerikaanse, Europese en Nederlandse accenten van het Engels. Steeds meer leerlingen zijn zich hiervan bewust, en vinden het leuk om met uitspraak te experimenteren. In het onderwijs ligt doorgaans echter meer nadruk op grammatica en schrijftaal dan op uitspraak. Meer uitspraaktraining is dus nodig.

Sprekers uit de wetenschap, het onderwijs en de media leveren een bijdrage aan het symposium. Zo vertelt Joe-Eun Kim van de BBC over de manier waarop de uitspraak bij de Britse omroep wordt gereguleerd, houdt Annemieke Meijer (IVLOS, Universiteit Utrecht) een lezing met de titel “If you’re so smart, why do you sound so Dutch?” en stelt Vincent van Heuven (Universiteit Leiden) de vraag “Hoe verstaanbaar is steenkoolengels”?