Buitenlands kind vaker psychotisch


vluchteling

Kinderen en jongeren waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren, hebben meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen en minder emotionele problemen in vergelijking met Nederlandse jeugd. Hiermee lopen zij niet alleen een risico op maatschappelijke uitval, maar ook op het ontwikkelen van ernstige psychiatrische aandoeningen op latere leeftijd, zoals schizofrenie. Dat blijkt uit onderzoek van Marcia Adriaanse van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van VUmc.

Adriaanse heeft onderzoek gedaan naar de psychische gezondheid van kinderen en jongeren waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren (etnische minderheidsjeugd). Dit onderwerp is belangrijk omdat er wereldwijd verschillen worden gevonden in de psychische gezondheid tussen groepen met verschillende migrantenachtergronden. ‘We zien bij bepaalde groepen een verhoogd risico op maatschappelijke problematiek en ernstige psychische stoornissen, terwijl sommige van deze groepen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) minder goed bereikt’, zegt Adriaanse.

Adriaanse heeft haar onderzoek uitgevoerd onder meer dan 1.500 kinderen en jongeren van verschillende etniciteiten en hun leerkrachten. Kinderen waren afkomstig uit verschillende basis- en middelbare scholen in Nederland. Psychische stoornissen bleken relatief eenvoudig op te sporen door korte vragenlijsten af te nemen bij het kind zelf en de leerkracht op school. Bij een deel van de Marokkaans-Nederlandse jeugdigen en hun moeders zijn vervolgens nog aanvullende vragenlijsten, testen en interviews afgenomen.