Broeikasgas wordt energiebron


schoorsteen

CO2 is een van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Het gas komt vrij bij verbranding en zorgt voor het broeikaseffect. Veel wetenschappers geven vooral dit gas de schuld van de opwarming van de aarde. Maar wat als dit grootste probleem nu eens de oplossing zou vormen voor onze energiebehoefte?

Dat is de crux van een uitvinding die aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is gedaan. Daar hebben ze met hulp van bacteriën uit uitlaatgassen biodiesel weten te maken. Helemaal nieuw is de gedachte niet dat CO2 juist als hulpmiddel kan dienen. Door dit gas groeien palmen bijvoorbeeld sneller, die olie produceren waarop je kunt rijden.

Maar aan MIT doen ze het net iets anders. Daar laten ze gassen door een omgeving lopen waar Moorella thermoacetica bacteriën aanwezig zijn. Het beste werkt een mix van kooldioxide, koolmonoxide en waterstof. Als reactie daarop produceren de bacteriën azijnzuur.

Dat azijnzuur is de ideale grondstof om de schimmel Yarrowia lipolytica te laten groeien. Deze schimmel produceert olie die geschikt is voor verbranding in een motor of turbine. Die verbrandingsmotor produceert weer CO2, zodat de cyclus van voren af aan begint.

Tot nu toe is alleen maar gelukt om kleine hoeveelheden brandstof op deze manier te produceren. Een liter CO2 levert 0,19 gram biodiesel op. Daarmee kun je een auto niet laten rijden. Maar volgens de mensen van MIT is hun vinding makkelijk op te schalen, zodat er daadwerkelijk op industriële schaal biodiesel te maken is, zo schrijven ze in het vaktijdschrift PNAS.