Bril vervormt werkelijkheid


Een bril vervormt het beeld van degene die erdoorheen kijkt: voorwerpen lijken verder weg dan ze eigenlijk zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bijziendheid is te corrigeren met negatieve lenzen in de vorm van een bril of contactlenzen. In tegenstelling tot contactlenzen, vervormt de bril het beeld: een voorwerp wordt kleiner op het netvlies als het verder weg staat.

Betekent dit dat we onze interpretatie van het netvliesbeeld aanpassen als we een bril opzetten? De onderzoekers hebben dit uitgezocht door proefpersonen afwisselend met bril en met contactlenzen doelen op een tafel met de hand onder de tafel te laten aan wijzen. Het bleek dat ze met bril op alles ongeveer 10 procent verder weg aanwezen.

De onderzoekers beargumenteren dat we in het dagelijks leven nauwelijks last hebben van dergelijke fouten omdat je bij het pakken van een kopje koffie niet alleen het kopje, maar ook je hand op een verkeerde plaats ziet.

De VU- wetenschappers publiceerden hun onderzoek in het tijdschrift Perception.

Follow Faqtman on Twitter