Brein bepaalt wereldbeeld


Toon me je hersenen en ik vertel je wat je stemt. Dat is zo ongeveer de conclusie van een nieuwe studie.

Waarom is de één links en de ander rechts? Beiden hebben waarschijnlijk het beste met de mensheid voor. Alleen is hun wereldbeeld radicaal anders. Hoe kunnen twee mensen zulke verschillende oplossingen hebben voor hetzelfde probleem?

Het antwoord zou wel eens tussen je oren kunnen zitten.

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar waarom mensen links of rechts zijn. Zo blijkt dat je kunt zien of iemand links dan wel rechts is.

Gaan we straks hersenen scannen in plaats van verkiezingen houden?
Ook zijn rechtse politici knapper dan linkse.

Hoe het uiterlijk links of rechts kan zijn, moet nog worden uitgezocht. Maar de kans dat het met het intellect en de hersenen van een persoon te maken heeft, is groot. Onderzoek aan University College Londen wijst uit dat er een behoorlijk verschil zit tussen de breinen van een conservatieve of een liberaal/progressieve persoon.

De conservatief heeft een vergrote rechterhelft van de amygdala. Dat deel van de hersenen spoort bedreigingen op en maakt een persoon bang. Meer liberaal of progressieve mensen hebben een grotere cortex cingularis anterior, een deel van het brein dat actief is bij de verwerking van pijnprikkels en conflict. Dit deel helpt je om een beslissing te maken als er verwarrende informatie is.

Aan de hand van een hersenscan kunnen de onderzoekers met 75 procent zekerheid zeggen hoe je wereldbeeld er uit ziet en aan welke kant van het politieke spectrum je zit. Waarschijnlijk wordt je door je hersenen een bepaalde hoek in gedrukt. Welke bedreigingen je waarneemt, bepaalt welke politiek je aanhangt.

Follow Faqtman on Twitter