Brandstof zonder uitlaatgassen


Twee Duitse instituten ontwikkelen een methode om fossiele brandstoffen te verbranden zonder dat daar uitlaatgassen bij vrij komen. Dat zou betekenen dat je auto zou kunnen rijden zonder kooldioxide uit te stoten. Centraal in deze ontwikkeling staat een machine die de Duitsers met een prachtig woord de Flüssigmetallblasensäulenreaktor hebben genoemd.

Deze machine, die staat in het Karlsruher Flüssigmetalllabor, bestaat uit een verticale metalen buis. Daarin wordt vloeibaar metaal gegoten met een temperatuur van ongeveer 1000 graden. Onderin de buis zitten kleine openingen waardoor aardgas wordt geperst. Dat borrelt door de vloeibare metaal naar boven. De hoge temperaturen en druk onderweg verandert het hoofdbestanddeel methaan in het aardgas in waterstof en koolstof. De waterstof kan schoon en uitlaatgasloos motoren aandrijven.

Het experiment staat onder leiding van Nobelprijswinnaar Carlo Rubbia. Hij heeft in theorie aangetoond dat deze methode kan werken. Nu moet de praktijk uitwijzen of deze methode ook geschikt is om grote hoeveelheden aardgas in waterstof te veranderen en of dat goedkoop en efficiënt genoeg is om op grote schaal toe te passen.

Ook zullen de Duitsers moeten oppassen dat er geen methaan tijdens het proces ontsnapt, want dit gas draagt nog veel meer dan kooldioxide bij aan het broeikaseffect. Toch kan de Flüssigmetallblasensäulenreaktor wel eens een grote stap voorwaarts zijn naar een schonere wereld.